I denne artikkelen skriv psykolog Anna Kåver om at det ikkje alltid er rett å møte dei  som strever med eit ønske eller krav om ei eller anna slags endring. Det mest effektive seier ho, kan vere å berre akseptere smerten og det uuthaldelege. Dette høres kanskje rart ut for oss som er vane med at å gjere ein innsats og endre ting til det betre er det einaste som hjelper. Sinnet vårt er litt annleis, og dette skriv ho veldig klokt om:

https://psykologisk.no/2017/08/a-leve-et-liv-ikke-vinne-en-krig/