laughing children in between woman and man at daytime
Photo by Iqwan Alif on Pexels.com

God sjølvkjensle handlar ikkje berre om sjølvhevding, men kan like gjerne gje seg utslag i at du velger å legge ditt til side til fordel for andre. Dette og mykje anna klokt seier Guro Øiestad i denne videoen.

Dette er ein video frå Norsk Psykologforening med tema sjølvkjensle. Ta deg tid til å sjå den! Ho snakkar så klart og enkelt om noko som er heilt sentralt for at vi skal få gode liv. Her er også tips du kan ta med deg om korleis styrke sjølvkjensla di.

Video med psykolog Guro Øiestad.